Hva er hydraulikk


Hva er hydraulikk?
Et hydraulikkanlegg er en maskin som er bygget for å utføre et arbeid. Energistrømmen fordeles ved hjelp av en væske som er satt under trykk. Pumpen regnes som starten av anlegget, om en følger energistrømmen, og roterende motorer og hydraulikksylindre utfører selve arbeidet. For å styre energien brukes retningsventiler. For å styre krefter brukes trykkventiler og for å styre hastigheter brukes strupeventiler. Den energifylte væsken strømmer igjennom rør, slanger og boringer. Oljefilter holder oljen ren, slik at anlegget fungerer som det skal. En oljetank sørger for at det alltid er nok olje. Det er vanlig å måle trykk, temperatur og volumstrøm i anlegget. Akkumulatorer er hydrauliske batterier som lades med hydraulisk energi. Hvis det er et problem at oljen blir for varm, kan en bruke oljekjølere, som overfører varmen i oljen til luft eller vann.

Dette er grunnprinsipper som gjelder for alle hydraulikkanlegg.

 

Til forsiden
Min bakgrunn 
Kursinnhold
Kontakt
Facebook