Kursinnhold

Hver komponent, funksjon og egenskap blir enkelt forklart, slik at du forstår hva som foregår i et hydraulikkanlegg på et nivå som gjør at du kan holde systemet i gang, reparere det når komponenter er utslitt og finne feil om noe skulle gå galt.

Del 1. Generelt om oljehydraulikk
- Hva er oljehydraulikk
- Fordeler og ulemper

Del 2. Hydraulikkvæsker
- Væskeegenskaper
- Viskositet
- Forskjellige typer hydraulikkvæsker

Del 3. Fluidmekanikk
- Hydrostatikk
- Hydrodynamikk
- Kavitasjon

Del 4. Pumper og motorer
- Lineære og roterende bevegelser
- Energi, energitap og effekt
- Pumpetyper
  * Aksial- og radialpumper
  * Gerotorpumpe
  * Tannhjulspumpe

Del 5. Akkumulatorer
- Akkumulator varianter og virkemåte
- Beregninger

Del 6. Ventiler
- Vanlig tilbakeslagsventil
- Styrt tilbakeslagsventil
- Retningsventil
- Direktestyrt trykkbegrensningsventil
- Forstyrt trykkbegrensningsventil
- Direktestyrt trykkreduksjonsventil
- Vekselventil
- Strupeventiler

Del 7. Andre komponenter
- Oljetank
- Filtre og filtrering
  * ISO 4406
  * Filtereffektivitet
  * Filterplassering
- Ledninger og koblinger
- Varmevekslere

Del 8. Regulering
- Pumper
- Ventiler
- Lukkede kretsløp

Del 9. Støy
- Produksjon, forplantning, størrelser og nivå.
- Lyd måling og menneskets oppfattelse av lyd
- Støy fra hydrauliske komponenter og støydemping

Litt på siden
- Rørbøyetriks
- Bruk av nomogram
Greit å vite om slangebrudd.
Klikk på bildet for å lese mer.

Til side om slangebruddDet er 100% fornøyd garanti på kurset.

 Tilbake