Hydraulikksymboler

De mest vanlige hydraulikksymbolene. Jeg legger til flere symboler etter hvert.

Jeg skal lage en film der jeg går igjennom hvert symbol, og flere filmer der jeg går igjennom hele systemer.


Pumper

Pumpe med fast fortrengning
Pumpe med fast fortrengning

Pumpe med variabel fortrengning


 

Motorer

Motor som kan kjøre i en retning
Motor som kan kjøre i en retning

Motor som kan kjøre i to retninger
Motor som kan kjøre i to retninger

Sylindre

Dobbeltvirkende hydraulikksylinder
Dobbeltvirkende hydraulikksylinder

Enkeltvirkende hydraulikksylinder med fjær retur

Enkeltvirkende hydraulikksylinder med fjær retur

 

Akkumulatorer

Belg akkumulator

Belg akkumulator

Blære akkumulator

Blære akkumulator

Stempel akkumulator

Stempel akkumulator

 

Ventiler

2/3 retningsventil med elektrisk styring
2/3 retningsventil med elektrisk styring

2/3 retningsventil med elektrisk styring og fjær retur
2/3 retningsventil med elektrisk styring og fjær retur

4/3 retningsventil, hydraulisk og mekanisk styrt
og med fjærsentrering
4/3 retningsventil, hydraulisk og mekanisk styrt og med fjærsentrering

Tilbakeslagsventil med fjær

Tilbakeslagsventil med fjær

Stengeventil, normalt stengt

Stengeventil, normalt lukket

Stengeventil, normalt åpen

Stengeventil, normalt åpen

Styrt tilbakeslagsventil

Styrt tilbakeslagsventil

Vekselventil

VekselventilFiltre

Filter uten bypass
Filter uten bypass

Filter med bypass
Filter med bypass

 

Andre komponenter

Tank
Tank

Manometer
Manometer

Oljekjøler
Oljekjøler