Lukket hydraulisk kretsløp.

Her er en eksempelvideo fra kurset. 
Slik virker lukkede hydrauliske kretsløp.